BA3

23 teksty – auto­rem jest BA3.

Wszys­tko co prze​chodzisz, co się wy­darzy... ​Wiedz, że wszys­tko​ jest zaplanowane​. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 października 2014, 11:59

Na­wet łzy nie zmyją złego samopoczucia... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 grudnia 2013, 18:35

Osiągnąć spo­koj­ne is­tnienie w chaosie... to jest do­piero wyz­wa­nie.

Mnie się udało. ;) 

myśl • 26 października 2013, 13:07

Mądrość zdo­bywa się po przez włas­ne doświad­cze­nia , a nie po przez czy­tanie książek. 3 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 lipca 2013, 23:44

Chciałabym tyl­ko móc złapać od­dech świata... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 lipca 2013, 14:25

Chciałabym móc być te­raz przy To­bie, wtu­lić się w Ciebie i za­pom­nieć o całym świecie... BA3 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 czerwca 2013, 19:02

Całe życie się uczy­my, lecz życia nie star­czy aby się wszys­tkiego nauczyć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 maja 2013, 12:49

Nie nam oce­niać siebie ani też in­nych... więc ko­mu jest to da­ne ... ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 maja 2013, 01:01

Przyszłość to tyl­ko szkic... Od nas sa­mych za­leży co zos­ta­nie namalowane... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 11 maja 2013, 15:21

Chciałabym łaknąć każdą chwilę życia, lecz jak mam to uczy­nić... sko­ro życie to iluz­ja... BA3 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 kwietnia 2013, 07:05

BA3

Zeszyty
  • BA3 – mmm

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

BA3

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 października 2014, 11:59BA3 do­dał no­wy tek­st Wszystko co prze​chodzisz,co się [...]